Cây Thiên Hoàng

Giá: Lien he

Cây có lá màu sáng nổi bật, Cây chịu bóng thích hợp trồng nội thất.

 

0985191161