Cây Trúc Mây

Giá: Lien he


Cây Trúc Mây có khả năng thanh lọc không khí, loại bỏ các khí như amonia … Vì vậy bạn nên đặt một chậu cây ở nơi làm việc của bạn chẳng khác nào bạn đặt một chiếc máy điều hòa nơi đó.
0985191161