Cây Thu Hải Đường

Giá: Lien he

Cây thu hải đường là cây thân thảo, cây cảnh lá, cây cảnh hoa. Cây thường trồng trong bóng râm nên có thể dùng trang trí nội thất.

0985191161