Tham Khảo Ngay 9 Điều Cần Làm Trong Cách Quản Lý Nhân Sự


Nếu như hỏi một giám đốc điều hành (CEO): “Quản lý nhân sự của công ty làm những việc gì?”, thì chắc chắn đa phần câu trả lời là: “Tôi chỉ biết cần phải có một quản lý nhân sự”.
Hầu hết tất cả các CEO cũng không có câu trả lời cho câu hỏi: “Làm thế nào để công ty có thể quản lý nhân sự đẩy mạnh sự cạnh tranh?”, và họ cũng chưa có hướng đi cụ thể cần phải làm của từng bộ phận phụ trách nhân sự giúp thúc đẩy sự cạnh tranh trong công ty.
Chính vì vậy, Liz Ryan, một người có kinh nghiệm làm việc cho rất nhiều công ty trong danh sách Fortune 500 (Mỹ), đã chia sẻ những việc mà các nhà quản lý nhân sự cần phải làm ngay! Mời bạn tham khảo:1. Phối hợp cùng với các nhà quản lý để xây dựng và truyền đạt một tầm nhìn cho công ty.

2. Quảng bá công ty gắn với hình ảnh trọng dụng nhân tài, quảng bá bằng mọi phương tiện, kể cả truyền miệng. Một lãnh đạo nhân sự nên hiểu rõ văn hóa của công ty và có những câu chuyện không chỉ sử dụng cho mục đích tuyển dụng, mà còn để tạo động lực cho tất cả các hoạt động với khách hàng, nhà cung cấp, phương tiện truyền thông và cộng đồng doanh nghiệp.

3. Huấn luyện tất cả nhân viên nói lên sự thật tại nơi làm việc. Bởi vì, sự thật chính là văn hóa của mọi công ty lớn.

4. tiến hành củng cố một nền văn hóa doanh nghiệp sao cho linh hoạt và khéo léo.

5. Xây dựng một lực lượng nhân sự chuyên nghiệp, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng của công ty, thúc đẩy sự tạo lập mô hình tuyển dụng hiệu quả cao nhất có thể.

6. Cần soạn thảo các quy định nhân sự đáp ứng quy định của công ty nhưng không có quá nhiều để nhân viên không bị lúng túng hoặc có cảm giác bị đối xử như trẻ em.

7. Cần xây dựng một nền văn hóa hợp tác để tạo động lực cho tất cả các hoạt động, chiến lược quan trọng.

8. Hãy gieo ý thức cho nhân viên về công việc kinh doanh, sự nghiệp và cuộc sống nói chung. Đây là việc thường xuyên mỗi ngày chứ không phải cuộc khảo sát hằng năm.

9. Thay thế nỗi sợ hãi bằng sự tin tưởng trong chính sách, các buổi đào tạo, thực hành quản lý, và qua mỗi cuộc nói chuyện tại chỗ.

Nhà Mới Xanh vừa chia sẻ 9 điều cần làm trong cách quản lý nhân sự đến bạn đọc. Hy vọng, qua bài viết các bạn có thể có thêm những thông tin quản lý nhân sự tốt nhất.

0985191161